Sortiment - Polykarbonátové a prosvětlovací systémy | JeHla
vrch

SORTIMENT - Polykarbonátové a prosvětlovací systémy

Polykarbonátové a prosvětlovací systémy

PVC a PC desky

Tyto desky z průhledných, průsvitných či neprůhledných materiálů z polyesteru uplatňujeme v bytové a průmyslové výstavbě, pro rodinné domy, sportovní haly a dopravní stavby, v zahradní architektuře. Používáme je především pro pergoly, zimní zahrady, balkóny, přístřešky, oplocení, celoplošně prosvětlené střechy, skleníky, výplně zábradlí, dělicí stěny, příčky, zavěšené fasády, chladicí věže elektráren, protihlukové bariéry, silniční tunely, zastávky veřejné dopravy,

obrazek1

Vysoká rázová pevnost – I v extrémně nízkých teplotách si desky uchovávají svou vysokou odolnost vůči nárazu.

Homogenita - Nevláknitá struktura desek vytváří vysoce hladký povrch, což zabraňuje zachycování prachu a nečistot a zajišťuje silnou rezistenci vůči námraze.

Možnost ohybu - Díky technologii výroby je možné tyto desky bezpečně ohýbat. Minimální délka poloměru ohybu se stanovuje v závislosti na profilu desky.

Ochrana proti UV záření - Desky jsou opatřeny koextrudovanou UV vrstvou. U PVC desek je tato ochrana oboustranná, u PC desek pouze jednostranná. Ochranná vrstva spolehlivě chrání desky proti UV záření a zaručuje tím stálost vlastností při působení slunečního záření i povětrnostních vlivů.

Odolnost proti chemikáliím – Desky se také vyznačují odolností vůči přírodním agresivním chemikáliím, zásadám a kyselinám, nikoli však proti rozpouštědlům. Jsou také chráněny proti usazování mechů, lišejníků, plísní a mikroorganismů.

Jsou vyráběny z tvrzeného PVC a PC, při výrobě se využívá technologie koextrudované UV ochrany, která zajistí odolnost proti UV záření a tím prodlužuje trvanlivost desek a stálost mechanických vlastností. Desky jsou vyráběny v profilech, které svým tvarem odpovídají běžným profilovým stavebním materiálům pro střechy a opláštění. Díky nízké hmotnosti desek se výhodně uplatňuje při návrhu nosné konstrukce.

Průhledné a průsvitné desky nemohou být při skladování ani transportu vystavovány slunečnímu záření – vzniká nebezpečí principu zapálení čočkou. Skladujte je tedy ve vodorovné poloze, odděleny od rovného podkladu (např. hranoly), ve stínu a přikryté světlými plachtami nepropouštějící světlo. Musí být zabráněno vydutí z horka a vlhkosti. Nepokládejte na zahřáté plochy, např. na střechy, na ložnou plochu nákladních automobilů. Podložit dřevěnými hranoly.

Prosvětlovací systémy

se využívají především ve stavebnictví jako prosvětlovací a zasklívací prvky v obytných, průmyslových i dalších budovách a zařízeních.

Desky vynikají tepelně izolačními vlastnostmi, vysokou odolností proti nárazu, velmi dobrými optickými vlastnostmi, nízkou hmotností, odolností proti degradujícímu vlivu přímého slunečního záření, možností ohybu za studena, vysokou odolností proti chemikáliím, dobrým útlumem zvuku a jednoduchou pracovatelností. Také jsou opatřeny koextrudovanou ochrannou vrstvou proti UV – záření, která zabezpečuje jejich dlouhodobou životnost.

Desky jsou vhodné pro průmyslové střechy a světlíky, zastřešení stadionů (čerpacích stanic, parkovišť, zastávek hromadné dopravy, sportovních zařízení, bazénů, pasáží, …), zastřešení před vstupy do objektů, zasklení skleníků a zimních zahrad, zasklení veřejných budov (školy, divadla, nádraží, podchody, průchody), podhledy, dělící stěny, stropní světlíky.

obrazek2

Polykarbonátové desky instalujte vždy tak, aby strana s UV ochranou byla na venkovní straně a dutiny podélně do spádu. Dutiny se zpravidla zalepují prachotěsnou páskou nebo ukončují polykarbonátovým nebo hliníkovým uzavíracím profilem. V případě použití upevnění šrouby se používají šrouby s gumovými podložkami a otvory se vrtají s tolerancí s ohledem na roztažnost desek. Ochranná fólie se z polykarbonátových desek odstraní ihned po instalaci desek. Podrobnější informace naleznete v publikaci montážní příručce.

Polykarbonátové desky díky vysoké rázové odolnosti zabezpečují vysokou bezpečnost – jsou netříštivé. Vlastností desek lze využít v rozmezí teplot –40 °C - +120 °C.

Také jsou odolné proti působení chemických čisticích prostředků.

Požárně technické vlastnosti dutinových polykarbonátových desek jsou ověřeny v akreditovaných zkušebnách TZÚS Praha, s.p. a PAVUS a.s.

Polykarbonátové desky neztrácejí ohybem za studena své mechanické vlastnosti. Při ohýbání je nutné dodržet předepsaný minimální poloměr ohybu. Polykarbonát je plast, proto je třeba vzít v potaz i roztažnost desek – max. 3 mm na metr ve všech směrech.

p_vrch