Kovové zárubně – obložit či vybourat?
Moderní a oblíbené obložkové zárubně dveří postupně nahrazují své kovové předchůdce v interiérech. Co ale s tím, pokud je tam máte a chcete se pokud možno vyhnout bourání?

Většinu kovových zárubní lze obložit, vhodnost každé z nich je však třeba nejprve nechat prověřit zkušeným technikem. Je třeba mít po stranách dostatek místa k uchycení obložky (7,5cm od světlosti kovové zárubně) a také příčky proti sobě musí být v rovině. Náš technik u vás bezplatně zjistí vhodnost zárubní pro obklad nebo doporučí potřebné úpravy.

Je však nutné počítat s tím, že pokud si necháte kovovou zárubeň obložit, zmenší se Vám průchozí rozměr o 3cm na šířku a 1,5cm na výšku.

Jaké mají být rozměry stavebních otvorů pro dveře?
Jsme schopni vyrobit vám na zakázku většinu přesně takových rozměrů zárubní a dveří, které budou pasovat do vašich dokončených stavebních otvorů.

Máte-li však ještě možnost je ovlivnit nebo dokonce stavební otvory teprve připravujete, poradíme vám ideální rozměry pro montáž našich standardních zárubní. Obecně platí,  že výška otvoru od čisté podlahyje 201 - 203 cm. Šířka otvoru by měla být 10 cm širší než čistý průchod plánovaných dveří.

Jak vybrat ty správné dveře

Pravé nebo levé dveře? - Postavte se před otvor, kde vaše dveře budou, tak, abyste je otvírali k sobě (nezáleží na tom, je-li to dovnitř místnosti či ven) a podívejte se, na které straně budou panty. Budou-li napravo, potřebujete dveře pravé. Budou-li vlevo, půjde o dveře levé.

Jak se mají dveře otvírat? - Dveře otočné, tedy klasické dveře, které jsou zavěšeny na pantech a otvírají se do prostoru místnosti, tvoří stále ještě většinu používaných interiérových dveří. Čím dál větší oblibě se však díky ušetřenému prostoru těší dveře posuvné, a to jak po zdi (zavěšené v garnýži), tak i do zazděného pouzdra, s nímž je třeba počítat již při stavebních pracích.

Z jakého mají být dveře materiálu? - Vnitřní výplně dveří se dnes používají různé – stále ještě se hojně setkáte s papírovou voštinou, jejíž výhody tkví především v lehkosti dveří (tedy snadné manipulaci s nimi) a také velmi dostupné ceně tohoto materiálu a tudíž i celých dveří. Je možnost i zakoupení dveří z jiných materiálu např. tvrdších, lépe izolovatelných či proti zvučných.

Jaký mají mít dveře povrch? - Interiérové dveře se dnes vyrábí v různých druzích povrchu – od nejlevnějších folií (které jsou samozřejmě určeny ke standardnímu použití v domácnosti, bez zvýšené zátěže), dále pak lamináty (CPL), které jsou stále ještě cenově velmi dobře dostupné, ale jejich povrch je průmyslově tvrzený, takže daleko lépe odolá případným oděrům a lépese udržuje (snese i dezinfekční prostředky), jeho dekory jsou téměř k nerozeznání od pravého dřeva. Ještě tvrdší je pak HPL laminát – vhodný i pro komerční účely, neboť se vyznačuje vysokou odolností při zachování stejně povedených dřevodekorů. Materiály jako dýha nebo masiv, kromě toho, že jsou pro mnohé cenově nedostupné, mají velkou nevýhodu v barevné nestálosti – jakožto přírodní materiál prostě s časem „pracují" a mění svou barvu v závislosti na dopadajícím světle a době expozice. Laminát zůstane i po letech stejně krásný, jako když jste si jej vybírali.

Jaké mají dveře splňovat funkce? - Dveře kromě samotného uzavření prostoru a estetické stránky slouží jako jistá ochrana. Např. do pokojů či pracovny je dobré zvážit použití dveří s větším hlukovým útlumem, abyste nebyli při spánku či práci rušeni zvuky z ostatních místností.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

1.ROZMĚRY

Základní rozměry vycházejí z ČSN 74 64 01 Dřevěné dveře a zárubně a ČSN EN 951 Dveřní křídla – metoda měření.

Povolené odchylky výrobních rozměrů dveří a obložek:

  • Tloušťka křídla ± 1 mm
  • Šířka křídla v polodrážce ± 2 mm
  • Výška křídla ± 2,5 mm
  • Prohnutí křídla na výšku 4 mm
  • Prohnutí křídla úhlopříčně 4 mm
  • Šířka polodrážky ± 1 mm
  • Hloubka polodrážky ± 0,5 mm
  • Pravoúhlost křídla 600 a 700 mm 1 mm
  • Pravoúhlost křídla 800 - 1100 mm 2 mm

2. KOMPLETNOST

Dveřní křídlo a obložková zárubeň, případně další speciální výrobky jsou dodávány včetně zámku a závěsů a dalšího příslušenství, pokud toto není specifikováno jinak. Ke dveřním křídlům není dodáváno vrchní kování, tedy štíty, rozety a kliky. Ke dveřím mohou být dodávány na přání další prvky, které jsou volitelné příslušenství, nebo vybavení. Jedná se například o samozavírač, větrací mřížky, háčky a funkční prvky, kukátko a podobně. Dveřní křídla a obložkové zárubně jsou dodávány s montážním návodem a v příslušném přepravním obalu.

3. KVALITA POVRCHU

Kvalita povrchu dveřního křídla a obložkové zárubně se posuzuje při běžném denním osvětlení, z kolmé vzdálenosti 160 cm od povrchu dveří či kompletu dveře v zárubni, pohledem bez použití optických, či světelných pomůcek.

Foliovaná DTD, DTD s CPL folií – na pohledových plochách nesmí být místa bez povrchové úpravy. Krycí vrstva musí být v celé ploše spojená s podkladovým materiálem. Na pohledových plochách nesmí být vrypy zasahující do podkladového materiálu.

Povolené vady – rýhy, vrypy a mikrotrhliny do 25 mm, ne hlubší než tloušťka dekorační vrstvy. Nevýrazné prolisování struktury nosného materiálu.

Lakovaný povrch – odstíny ze stupnice RAL – na pohledových plochách se nesmí objevit místa bez povrchové úpravy. Povrchová vrstva musí být souvislá v celé ploše spojená s podkladovým materiálem. Výkyvy odstínu nesmí přesáhnout nejbližší sousední odstín stupnice RAL. Na pohledových plochách se nesmí objevit místa s odlupujícími se puchýřky, rýhy, vrypy a mikrotrhliny v jiném barevném odstínu než je požadovaný.

Povolené vady – žilkování povrchu vzniklé síťováním laku do rozměru 10 mm. Neodlupující se bublinky nebo propadliny vrchního laku, neměnící odstín do 0,2 cm2 . Vrypy, rýhy a mikrotrhliny ne hlubší než tloušťka povrchové vrstvy laku. Drobné nerovnosti či nečistoty v povrchové vrstvě nevystupující nad plochu pokud jejich průměr nepřesáhne 1 mm.

Zasklení lištami obalenými folií – u rámečků vyrobených z lišt potažených folií se spáry netmelí a ve spojích zůstává drobná přiznaná spára. Připevnění lišt k rámu dveří je provedeno ocelovými jehlami, které nesmí přesahovat povrch lišty. Stopa po ocelové jehle je přiznaná a netmelí se. Spára mezi lištou a sklem, nebo lištou a povrchem dveří může být místně viditelná do velikosti 0,5 mm. Nepovoluje se vytlačení silikonového tmelu na povrch dveří nebo skla.

Provedení zádlabů, vrtání a řezů – zádlaby jsou vyrobeny s přídavkem podle tvaru zapuštěného kování, které nesmí přesahovat přes povrch dveří. U protiplechu v obložkové zárubni je povolen drobný přesah přes plochu dveří ne větší než jeden milimetr. Hrany musí být bez přesahujících nezabroušených otřepů.

4. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA, MONTÁŽ, ÚDRŽBA

Vnitřní dveře jsou určeny k montáži do ocelových nebo obložkových zárubní rozměrově provedených dle ČSN 74 64 01. Dveře i obložkové zárubně jsou určené k osazení do interiérů s relativní vlhkostí v rozmezí 30 až 50%, neoddělující prostory s teplotním rozdílem vyšším než 10°C.

Skladování dveří a obložkových zárubní je nutno zabezpečit v suchých zastřešených prostorech s maximální relativní vlhkostí 60% a při teplotách nepřesahující 25°C. Pro dopravu musí být použity pouze kryté dopravní prostředky, kde musí být zabráněno působení povětrnostních vlivů.

Interiérové dveře a obložkové zárubně je možné montovat do odvětraných a vysušených prostorů s vlhkostí 30 – 50%. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způsobit nevratnou deformaci a poškození dveří a obložkových zárubní. V případě novostaveb či budov po rekonstrukci musí být před montáží obložkových zárubní a dveří ukončeny mokré stavební procesy a prostory musí být řádně vysušené.

Dále musí být zamezeno průstupu vlhkosti do obložkových zárubní z podlah a stěn. Montáž musí být prováděna dle montážního návodu a nejlépe odbornou firmou. Montáž protipožárních zárubní a dveří musí montovat pouze k tomu proškolená, výrobcem dveří certifikovaná firma, která zároveň vystavuje protokol o uvedení požárního uzávěru do provozu.

V případě potřeby je možné všechny typy interiérových dveří zkrátit na výšku o maximálně 2 cm zaříznutím spodní strany dveří. Dveře požárně odolné a dveře bezpečnostní třídy 2 je možné na výšku zkrátit maximálně o 5 cm. U dveří bezpečnostní třídy 2 je však nutné před zkrácením dveří vymontovat bezpečnostní zámek, zkrátit dveře, následně dle potřeby zkrátit i čelo bezpečnostního zámku a ten zpět namontovat do dveří.

Povrch dveří je možné čistit suchým, případně jen mírně navlhčeným hadříkem. K odstranění prachu a lehkého znečistění dveří použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu dveří lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete dveře do sucha suchým hadříkem. Používejte pouze běžný saponát bez desinfekční složky, například Jar, Pur, Clin, nebo Pronto multi-surface, případně běžný prostředek určený na čištění nábytku

V případě dýhovaných dveří je nutné použít výhradně prostředků určených k mytí a ošetřování lakovaného dřeva.

Pro údržbu dveří nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, louhu či jiných žíravin (například přípravky na odstraňování vodního kamene), přípravky s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu dveří, například písek na nádobí), kartáče a drátěnky, aby nedošlo k poškrábání a narušení povrchové úpravy dveří.

Prosklené a kazetové části je nutné čistit tak, aby zasklívací rámeček nepřišel do styku s nepřiměřeným množstvím vody, aby nedošlo k zatečení vody pod zasklívací, nebo kazetové rámečky a to jak ze strany plochy dveří, nebo ze strany skla.