Polykarbonátové desky se uplatní ve stavebnictví jako prosvětlovací a zasklívací prvky v obytných, průmyslových i dalších budovách a zařízeních

Polykarbonátové desky se díky svému složení a průřezu vyznačují těmito vlastnostmi:

• vynikající tepelně izolační vlastnosti
• vysoká odolnost proti nárazu
• velmi dobré optické vlastnosti – vysoká propustnost světla
• odolnost proti degradujícímu vlivu přímého slunečního záření
• nízká hmotnost
• možnost ohýbání za studena
• jednoduchá opracovatelnost
• velmi dobrý útlum zvuku

Tyto vlastnosti předurčují polykarbonátové desky k široké škále použití ve stavebnictví. Ideální použití desek je pro tepelněizolační netříštivé zasklívání. Vzhledem k možnosti ohýbání desek za studena i při extrémních teplotách okolního prostředí je tvarové využití p olykarbonátových desek prakticky bez omezení.
Polykarbonátové desky jsou opatřeny koextrudovanou ochrannou vrstvou, která zajistí odolnost proti UV záření a tím prodlužuje trvanlivost desek a stálost mechanických vlastností.

Příklady uplatnění polykarbonátových desek
• průmyslové střechy a světlíky
• zastřešení stadionů, čerpacích stanic, parkovišť, zastávek hromadné dopravy, sportovních zařízení, bazénů, pasáží
• zastřešení před vstupy do objektů
• zasklení skleníků a zimních zahrad
• zasklení veřejných budov (školy, divadla, nádraží, podchody, průchody ...)
• podhledy
• dělící stěny
• stropní světlíky

Stručný návod k použití
Při instalaci je třeba uvažovat roztažnost desek. Z tohoto důvodu se doporučuje využívat systému beztmelého zasklívání (upevňování desek k nosné konstrukci lištami přes pryžové těsnění). V případě potřeby dotmelování detailů se používají zásadně silikonové tmely na polykarbonát.
Polykarbonátové desky se instalují vždy tak, aby strana s UV ochranou byla na venkovní straně a dutinky podélně do spádu. Dutinky se zpravidla zalepují prachotěsnou páskou nebo ukončují polykarbonátovým nebo hliníkovým uzavíracím profilem. V případě použití upevnění šrouby se používají šrouby s gumovými podložkami a otvory se vrtají s tolerancí s ohledem na roztažnost desek. Ochranná fólie se z polykarbonátových desek odstraní ihned po instalaci desek.

Popis a technické parametry desek

Charakteristika
Prosvětlovací desky jsou vyrobeny z polykarbonátu a jejich dutinkový tvar jim dodává výborné mechanické a tepelně izolační vlastnosti. Používá se několik typů, které se liší svými vlastnostmi a účelem použití.

Mechanické vlastnosti
Polykarbonátové desky díky vysoké rázové odolnosti zabezpečují vysokou bezpečnost – jsou netříštivé. Polykarbonátové desky si tyto vlastnosti udržují v rozpětí teplot – 40°C až +110°C, krátkodobě až +140 °C.

Ohyb za studena
Polykarbonátové desky neztrácejí ohybem za studena své mechanické vlastnosti, naopak, díky tomu se zvyšuje únosnost desek. Při ohýbání je nutné dodržet předepsaný minimální poloměr ohybu.