Pokládka podlahy je velice jednoduchá, ovšem doporučuje se ji, kvůli záruce, svěřit do rukou zkušených odborníků podlahářských firem. Dílce vinylové podlahy se pokládají těsně vedle sebe. Díky tomu mezi jednotlivými dílci nevzniká spára a podlaha působí jednotným dojmem. Velice důležité je vinylovou podlahu pokládat na suchý a rovný povrch. Po nalepení dílců je nutné počkat, než lepidlo zaschne. To trvá zhruba 2 – 3 hodiny. Po této době, je možné podlahu začít využívat.

Na rozdíl od PVC se vinylová podlaha neprodává v rolích, ale jako dílce v různých rozměrech. Toto je jedna z neocenitelných výhod vinylové podlahy. Jelikož díky tomu, že se nedá srolovat, nedochází při pokládce k ohýbání rohů, a tudíž je celá pokládka jednodušší. Spodní vrstva vinylové podlahy je podložka a vrchní díl je nášlapná vrstva. Pořizovací cena vinylové podlahy je sice o něco vyšší než u jiných podlah, ale daná kvalita a moderní vzhled, který zakoupením této podlahy dáte vašemu bydlení, za to stojí.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Zvláštní pozornost je třeba věnovat přípravě podkladu. Ten by měl být dokonale hladký, čistý a suchý. Další důležitá vlastnost podkladu je rovina (max. 2 mm na 2m lati).
Předepsané roviny dosáhnete použitím samoniveční stěrky. Ta zároveň zajistí hladký povrch. Samonivelační stěrku je nutné aplikovat jak na betonové povrchy tak anhydrit.

Před aplikací samonivelační stěrky je nutné zkontrolovat vlhkost podkladu:
Anhydrit: bez podlahového topení max. 0,5 % CM s podlahovým topením max. 0,3 % CM
Beton: bez podlahového topení max. 2 %CM s podlahovým topením max. 1,7% CM
U podkladů s podlahovým topením je pře začátkem prací nutné provést topnou zkoušku. Je nezbytné dodržet postupný náběh podlahového topení daný topným režimem 30 dnů před pokládkou. Tento proces se musí dodržet zejména kvůli dosažení vyhovujících vlhkostních poměrů podkladu.

Během aplikace samonivelace by vnitřní teplota neměla klesnout pod 18 °C. Vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 45 – 60 %.

Důležitá je i kvalitní penetrace, které zajistí správný adhezní můstek pro aplikaci samonivelační stěrky.

POKLÁDKA PODLAHY

Pokládka podlah by měla probíhat v zcela hotovém interiéru, kde jsou hotové řemeslné a prašné práce.

Při pokládce materiálů obsahujících PVC /lino, vinylové podlahy apod/, je třeba dbát, aby teplota v místnosti byla minimálně 18 °C a vzdušná vlhkost v rozmezí 45 - 60%. U místností s podlahovým topením je potřeba jej vypnout cca 1-2 dny před pokládkou. Minimální teplota podkladu by neměla klesnout pod 15 °C.
U vinylových dílců je důležité, aby byly navezeny na místo pokládky cca 2 dny předem.
Vinyl je třeba pokládat na dokonale hladký, celoplošně nalepit a zaválcovat přítlačným válcem. Jedině v tomto případě máte záruku na pokládku. Po pokládce doporučujeme místnost používat až po uplynutí 24 hodin. To samé platí u zapnutí podlahového topení.
Dále je třeba po položení zamezit výkyvům teplot /teplotním šokům/ a vlhkosti, která nepříznivě působí na roztažnost těchto materiálů. Každý material /kov, plast, dřevo/ má totiž určitou roztažnost. Teplota v prostoru by měla být konstantní. V zimě je třeba dbát, aby teplota v místnosti neklesla pod 18 °C V létě je potřeba ji chránit před přímým účinkem slunečních paprsků, které pronikají např přes sklo. Vyšší výkyvy teplot mohou způsobit nevratné deformace či poškození materiálu. Totéž platí pro prostory s podlahovým topením, kdy teplota podlahy by neměla přesáhnout 27 °C. I v případě, že není instalováno podlahové topení, teplota podlahy nemá přesáhnout uvedenou teplotu. Teploty vyšší než 27 °C mají za následek deformace dílců v podobě vznikajících spár, u verze click navíc uvolňování zámků. Vady dílců způsobené vysokou teplotou nad 27 °C nelze považovat za chybu materiálu.

DOPORUČENÍ
Druhů lepidel a chemie pro nivelace a velké množství s různými vlastnostmi. Často se můžete v těchto parametrech ztratit a zvolit nevhodné lepidlo, penetraci, či nivelační stěrku. Doporučujeme tedy před začátkem realizace vše prokonzultovat s prodejcem. Ten, znalý vlastností podlah a podkladů, je schopný doporučit vhodné řešení po případě poradit. Jedině za použití doporučené chemie, lepidel a dodržení správného postupu pokládky je možné držet záruku na podlahy v plném rozsahu.

Ukázka pokládky vinylové podlahy lepené ZDE

Ukázka pokládky vinylové podlahy click ZDE

 

Nářadí pro pokládku, které by se Vám mohlo hodit:

úhelník, metr, odlamovací nůž, stěrka na lepidlo, přítlačný válec, přímočará pila