Údržba dřevěných podlah

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

2. Ochrana proti bobtnání: Zamezení citlivosti na vlhkost

Ošetření CC-Přípravkem na impregnaci spár minimalizuje nebezpečí bobtnání povrchu vlivem působení vlhkosti a doporučuje se především pro nově položené třívrstvé dřevěné podlahy, pružné konstrukce (sportovní povrchy) a pro druhy dřevin, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk), není ovšem vhodné pro podlahy se sraženou hranou nebo V-spárou. Celou plochu důkladně očistěte od prachu a volně ležících nečistot pomocí vysavače. CC-Přípravek na impregnaci spár před použitím důkladně protřepejte, popř. předtím ještě zahřejte na pokojovou teplotu. Nalejte malé množství produktu na suchou podlahu a pomocí CC-Profi stěrky s gumovou lamelou důkladně vpracujte do příčných i podélných spojů přičemž dojde také k rozetření na celou plochu. Rozetřený materiál ihned dokonale stáhněte stěrkou k sobě (s přebytečným materiálem budete pokračovat dál) a zbytky z plochy důkladně odstraňte savými hadry nebo papíry (např. z CC-Papírové role). Postupujte po úsecích, práci nejlépe provádějte ve dvou osobách, kdy první z nich nanáší impregnaci a stahuje ji stěrkou a druhá ihned odstraňuje (stírá) zbytky z plochy. Po naschnutí (cca 20-30 minut) celou plochu pravidelně přeleštěte, až dosáhnete opticky stejnoměrného vzhledu. V objektových prostorách použijte jednokotoučový rotační stroj s leštícím kotoučem, v domácnostech CC-Padmeister ve spojení s měkkým hadrem, který nepouští vlákna. Dbejte na včasnou výměnu leštícího hadru, která je závislá na množství zachycených zbytků přípravku. Pro dosažení plynulé aplikace pracujte po malých úsecích (cca 10 m2 ). Po 3 – 4 hodinách, maximálně po zaschnutí přes noc, celou plochu ještě jednou přeleštěte jemným bílým padem. Zamezte používání plochy před důkladným zaschnutím. Ošetření polymerní disperzí podle bodu 4. provádějte nejdříve 6 měsíců po provedení impregnace!

3. Běžné čištění

Pro pravidelné odstraňování nečistot použijte přípravek CC-Péče o parkety. Zřeďte jej v poměru 1:200 s vlažnou vodou. Tímto roztokem podlahu důkladně navlhko vytřete. Používejte důkladně vyždímané hadry nebo mopy. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraníte neřeďěnou CC-Péčí o parkety za pomoci jemného bílého padu. V tomto případě následně očistěte podlahu vlhkým (dobře vyždímaným) hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího přípravku.

4. Ošetřování

Také povrchová úprava (lakování) na dřevěných podlahách podléhá podle stupně zatížení přirozenému otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat přípravkem CC-Lesk na parkety nebo CC-Mat na parkety. Tyto polymerové disperze redukují otěr laku, ulehčují běžné denní čištění, oživují staré, opotřebené povrchy a propůjčují podlahám příjemný matný nebo hedvábně lesklý vzhled. Podlahu nejprve důkladně vyčistěte roztokem CC-Péče o parkety a vody tak, jak je popsáno v kapitole 3. a nechejte dobře vyschnout. Pro dlouhodobou ochranu naneste CC-Lesk na parkety nebo CC-Mat na parkety neředěný tence a stejnoměrně na podlahu. Použijte CC-Lasička se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Ošetřovací cyklus závisí na stupni zatížení a může se orientačně řídit následující tabulkou:

a) málo zatěžované podlahy (např. v bytových prostorách, kancelářích bez veřejného provozu atd.) podle potřeby každé tři měsíce,

b) středně silně zatěžované podlahy (např. v chodbách, na schodech, v kancelářích s veřejným provozem) podle potřeby asi každé 2-3 týdny, silněji zatěžované prostory také častěji,

c) silně zatěžované podlahy (např. v restauracích, obchodech, obchodních domech, školách a na tanečních parketech) týdně, obzvláště silně zatěžované prostory také častěji. NO-05.11 Dřevěné podlahy a parkety - lakované Strana 2 / 2

5. Základní čištění

Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. CC-Intenzivní čistič na dřevo a korek naneste neředěný širokým mopem nebo pomocí CC-Padmeister s bílým padem a rozetřete jej na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky". Po asi 10 minutách působení odstraňte rozpuštěný ochranný film pomocí CC-Padmeister s bílým padem, u větších ploch použijte místo CC-Padmeister jednokotoučový rotační stroj CC-SRP s bílým padem. Rozpuštěné nečistoty ihned důkladně z plochy odsajte vysavačem na vodu. Ve vyjímečných případech mohou být použity savé suché mopy. Následně plochu několikrát přečistěte v čisté vodě namočeným a dobře vyždímaným hadrem (zneutralizujte), aby se odstranily veškeré zbytky čistícího prostředku. Pozor: Plochu vždy čistěte po úsecích. Čištění provádějte pokud možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje ochranný film a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblepte. Před základním čištěním zkontrolujte rovněž, jesti nejsou na ploše rýhy v laku nebo otevřené spáry. Delší doba působení na nátěry provedené laky na vodní bázi může vést k přechodnému vytvoření mléčných skvrn. Zde bezpodmínečně zkraťte dobu působení na minimum a podlahu nenechejte nikdy delší dobu mokrou.

Můžeme vám pomoci něco najít?