Dveře

Kovové zárubně – obložit či vybourat?
Moderní a oblíbené obložkové zárubně dveří postupně nahrazují své kovové předchůdce v interiérech. Co ale s tím, pokud je tam máte a chcete se pokud možno vyhnout bourání?

Většinu kovových zárubní lze obložit, vhodnost každé z nich je však třeba nejprve prověřit. Je třeba mít po stranách dostatek místa k uchycení obložky (7,5cm od světlosti kovové zárubně) a také příčky proti sobě musí být v rovině. 

Je však nutné počítat s tím, že pokud si necháte kovovou zárubeň obložit, zmenší se Vám průchozí rozměr o 3cm na šířku a 1,5cm na výšku.

Jaké mají být rozměry stavebních otvorů pro dveře?
Jsme schopni vyrobit vám na zakázku většinu přesně takových rozměrů zárubní a dveří, které budou pasovat do vašich dokončených stavebních otvorů.

Máte-li však ještě možnost je ovlivnit nebo dokonce stavební otvory teprve připravujete, poradíme vám ideální rozměry pro montáž našich standardních zárubní. Obecně platí,  že výška otvoru od čisté podlahy je 201 - 203 cm. Šířka otvoru by měla být 10 cm širší než čistý průchod plánovaných dveří. Důležitá je i šíře zdí, od které závisí celková šíře obložky. Je tedy nutné před objednávkou dveří všechyn tyto míry zkontrolovat. Předejte se tak případným komplikacím při montáži dveří. 

Jak vybrat ty správné dveře

Pravé nebo levé dveře? - Postavte se před otvor, kde vaše dveře budou, tak, abyste je otvírali k sobě (nezáleží na tom, je-li to dovnitř místnosti či ven) a podívejte se, na které straně budou panty. Budou-li napravo, potřebujete dveře pravé. Budou-li vlevo, půjde o dveře levé.

Jak se mají dveře otvírat? - Dveře otočné, tedy klasické dveře, které jsou zavěšeny na pantech a otvírají se do prostoru místnosti, tvoří stále ještě většinu používaných interiérových dveří. Čím dál větší oblibě se však díky ušetřenému prostoru těší dveře posuvné, a to jak po zdi (zavěšené v garnýži), tak i do zazděného pouzdra, s nímž je třeba počítat již při stavebních pracích.

Z jakého mají být dveře materiálu? - Vnitřní výplně dveří se dnes používají různé – stále ještě se hojně setkáte s papírovou voštinou, jejíž výhody tkví především v lehkosti dveří (tedy snadné manipulaci s nimi) a také velmi dostupné ceně tohoto materiálu a tudíž i celých dveří. Je možnost i zakoupení dveří z jiných materiálu např. tvrdších, lépe izolovatelných či proti zvučných.

Jaký mají mít dveře povrch? - Interiérové dveře se dnes vyrábí v různých druzích povrchu – od nejlevnějších folií (které jsou samozřejmě určeny ke standardnímu použití v domácnosti, bez zvýšené zátěže), dále pak lamináty (CPL), které jsou stále ještě cenově velmi dobře dostupné, ale jejich povrch je průmyslově tvrzený, takže daleko lépe odolá případným oděrům a lépese udržuje (snese i dezinfekční prostředky), jeho dekory jsou téměř k nerozeznání od pravého dřeva. Ještě tvrdší je pak HPL laminát – vhodný i pro komerční účely, neboť se vyznačuje vysokou odolností při zachování stejně povedených dřevodekorů. Materiály jako dýha nebo masiv, kromě toho, že jsou pro mnohé cenově nedostupné, mají velkou nevýhodu v barevné nestálosti – jakožto přírodní materiál prostě s časem „pracují" a mění svou barvu v závislosti na dopadajícím světle a době expozice. Laminát zůstane i po letech stejně krásný, jako když jste si jej vybírali.

Jaké mají dveře splňovat funkce? - Dveře kromě samotného uzavření prostoru a estetické stránky slouží jako jistá ochrana. Např. do pokojů či pracovny je dobré zvážit použití dveří s větším hlukovým útlumem, abyste nebyli při spánku či práci rušeni zvuky z ostatních místností.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Ukázka montáže obložkových zárobní ZDE

Ukázka montáže dveří do Pouzdra JAP ZDE

 

1.ROZMĚRY

Základní rozměry vycházejí z ČSN 74 64 01 Dřevěné dveře a zárubně a ČSN EN 951 Dveřní křídla – metoda měření.

Povolené odchylky výrobních rozměrů dveří a obložek:

  • Tloušťka křídla ± 1 mm
  • Šířka křídla v polodrážce ± 2 mm
  • Výška křídla ± 2,5 mm
  • Prohnutí křídla na výšku 4 mm
  • Prohnutí křídla úhlopříčně 4 mm
  • Šířka polodrážky ± 1 mm
  • Hloubka polodrážky ± 0,5 mm
  • Pravoúhlost křídla 600 a 700 mm 1 mm
  • Pravoúhlost křídla 800 - 1100 mm 2 mm

2. KOMPLETNOST

Dveřní křídlo a obložková zárubeň, případně další speciální výrobky jsou dodávány včetně zámku a závěsů a dalšího příslušenství, pokud toto není specifikováno jinak. Ke dveřním křídlům není dodáváno vrchní kování, tedy štíty, rozety a kliky. Ke dveřím mohou být dodávány na přání další prvky, které jsou volitelné příslušenství, nebo vybavení. Jedná se například o samozavírač, větrací mřížky, háčky a funkční prvky, kukátko a podobně. Dveřní křídla a obložkové zárubně jsou dodávány s montážním návodem a v příslušném přepravním obalu.

3. KVALITA POVRCHU

Kvalita povrchu dveřního křídla a obložkové zárubně se posuzuje při běžném denním osvětlení, z kolmé vzdálenosti 160 cm od povrchu dveří či kompletu dveře v zárubni, pohledem bez použití optických, či světelných pomůcek.

Foliovaná DTD, DTD s CPL folií – na pohledových plochách nesmí být místa bez povrchové úpravy. Krycí vrstva musí být v celé ploše spojená s podkladovým materiálem. Na pohledových plochách nesmí být vrypy zasahující do podkladového materiálu.

Povolené vady – rýhy, vrypy a mikrotrhliny do 25 mm, ne hlubší než tloušťka dekorační vrstvy. Nevýrazné prolisování struktury nosného materiálu.

Lakovaný povrch – odstíny ze stupnice RAL – na pohledových plochách se nesmí objevit místa bez povrchové úpravy. Povrchová vrstva musí být souvislá v celé ploše spojená s podkladovým materiálem. Výkyvy odstínu nesmí přesáhnout nejbližší sousední odstín stupnice RAL. Na pohledových plochách se nesmí objevit místa s odlupujícími se puchýřky, rýhy, vrypy a mikrotrhliny v jiném barevném odstínu než je požadovaný.

Povolené vady – žilkování povrchu vzniklé síťováním laku do rozměru 10 mm. Neodlupující se bublinky nebo propadliny vrchního laku, neměnící odstín do 0,2 cm2 . Vrypy, rýhy a mikrotrhliny ne hlubší než tloušťka povrchové vrstvy laku. Drobné nerovnosti či nečistoty v povrchové vrstvě nevystupující nad plochu pokud jejich průměr nepřesáhne 1 mm.

Zasklení lištami obalenými folií – u rámečků vyrobených z lišt potažených folií se spáry netmelí a ve spojích zůstává drobná přiznaná spára. Připevnění lišt k rámu dveří je provedeno ocelovými jehlami, které nesmí přesahovat povrch lišty. Stopa po ocelové jehle je přiznaná a netmelí se. Spára mezi lištou a sklem, nebo lištou a povrchem dveří může být místně viditelná do velikosti 0,5 mm. Nepovoluje se vytlačení silikonového tmelu na povrch dveří nebo skla.

Provedení zádlabů, vrtání a řezů – zádlaby jsou vyrobeny s přídavkem podle tvaru zapuštěného kování, které nesmí přesahovat přes povrch dveří. U protiplechu v obložkové zárubni je povolen drobný přesah přes plochu dveří ne větší než jeden milimetr. Hrany musí být bez přesahujících nezabroušených otřepů.

4. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA, MONTÁŽ, ÚDRŽBA

Vnitřní dveře jsou určeny k montáži do ocelových nebo obložkových zárubní rozměrově provedených dle ČSN 74 64 01. Dveře i obložkové zárubně jsou určené k osazení do interiérů s relativní vlhkostí v rozmezí 30 až 50%, neoddělující prostory s teplotním rozdílem vyšším než 10°C.

Skladování dveří a obložkových zárubní je nutno zabezpečit v suchých zastřešených prostorech s maximální relativní vlhkostí 60% a při teplotách nepřesahující 25°C. Pro dopravu musí být použity pouze kryté dopravní prostředky, kde musí být zabráněno působení povětrnostních vlivů.

Interiérové dveře a obložkové zárubně je možné montovat do odvětraných a vysušených prostorů s vlhkostí 30 – 50%. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způsobit nevratnou deformaci a poškození dveří a obložkových zárubní. V případě novostaveb či budov po rekonstrukci musí být před montáží obložkových zárubní a dveří ukončeny mokré stavební procesy a prostory musí být řádně vysušené.

Dále musí být zamezeno průstupu vlhkosti do obložkových zárubní z podlah a stěn. Montáž musí být prováděna dle montážního návodu a nejlépe odbornou firmou. Montáž protipožárních zárubní a dveří musí montovat pouze k tomu proškolená, výrobcem dveří certifikovaná firma, která zároveň vystavuje protokol o uvedení požárního uzávěru do provozu.

V případě potřeby je možné všechny typy interiérových dveří zkrátit na výšku o maximálně 2 cm zaříznutím spodní strany dveří. Dveře požárně odolné a dveře bezpečnostní třídy 2 je možné na výšku zkrátit maximálně o 5 cm. U dveří bezpečnostní třídy 2 je však nutné před zkrácením dveří vymontovat bezpečnostní zámek, zkrátit dveře, následně dle potřeby zkrátit i čelo bezpečnostního zámku a ten zpět namontovat do dveří.

Povrch dveří je možné čistit suchým, případně jen mírně navlhčeným hadříkem. K odstranění prachu a lehkého znečistění dveří použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu dveří lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete dveře do sucha suchým hadříkem. Používejte pouze běžný saponát bez desinfekční složky, například Jar, Pur, Clin, nebo Pronto multi-surface, případně běžný prostředek určený na čištění nábytku

V případě dýhovaných dveří je nutné použít výhradně prostředků určených k mytí a ošetřování lakovaného dřeva.

Pro údržbu dveří nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, louhu či jiných žíravin (například přípravky na odstraňování vodního kamene), přípravky s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu dveří, například písek na nádobí), kartáče a drátěnky, aby nedošlo k poškrábání a narušení povrchové úpravy dveří.

Prosklené a kazetové části je nutné čistit tak, aby zasklívací rámeček nepřišel do styku s nepřiměřeným množstvím vody, aby nedošlo k zatečení vody pod zasklívací, nebo kazetové rámečky a to jak ze strany plochy dveří, nebo ze strany skla.

Můžeme vám pomoci něco najít?