Korkové podlahy

Korkové podlahoviny jsou pro své výjimečné vlastnosti stále vyhledávanějším typem krytin a můžeme říct, že jejich nabídka je stále širší. Poměrně dobře jsou korkové podlahy známy jako velice komfortní podlahoviny pro domácnosti, ale v současné době i u nás již začíná nabíhat trend jejich realizace v komerčních prostorech. A to především díky vysoce kvalitním povrchovým úpravám PVC fólií a keramickým lakem. Kvalitní pokládka korkových podlahovin, dobrá znalost jejich výhod a nevýhod a vlastností přispívá k zvýraznění image tohoto materiálu.

Na řadu nejčastějším dotazů z praxe jsme připravili následující odpovědi.

Musí být podklad pro korkovou podlahu úplně rovný? Je nutné před pokládkou stěrkovat?
Při pokládce korkových dlaždic určených k celoplošnému lepení je opravdu velice důležité docílit rovný podklad, a to především z důvodu, že korkové dlaždice se vyrábějí v tloušťce 4 nebo 3,2 mm a snadno kopírují nerovnosti podkladů. Proto doporučujeme před pokládkou zhodnotit rovinatost podkladu opravdu pečlivě.

Jak pracovat s anhydritovými podklady? Musí se před lepením penetrovat?
Před lepením korkové podlahy bychom doporučovali aplikovat vhodnou penetraci. Je tak zaručen vazební, můstek mezi podkladem a lepidlem a máme jistotu pevného spoje.

Proč lepit korkové podlahy disperzním lepidlem?
Disperzní lepidla na lepení korkových podlah prošla svým vývojem a dnes se řada z nich nejenže vyrovná v pevnosti spoje rozpouštědlovým, ale předčí je i dalšími výhodami. Disperzní lepidla nezapáchají, mají delší dobu otevřenosti, lze je na korkové podlahy natírat předem a rovněž spotřeba je velice nízká.

Je nutné korkové podlahy po nalepení válcovat?
Při lepení korkové podlahy jednotlivé dílce důkladně zaklepáváme v celé ploše, může se ovšem stát, že někde zapomeneme a tam pak není přilepená. Zaválcováním korkové podlahu dokonale přilepíme v celé ploše.

Je nutno tmelit spáry na korkové podlaze?
Tmelení spár mezi jednotlivými lamelami pomůže docílit jednolitost korkové podlahy v ploše. Důležité je zbytky tmelu ihned odstranit hadrem a dočistit lehkým přebroušením.

Proč pod korkovou podlahu stačí položit pouze parotěsnou zábranu?
Pokud korkové podlahoviny mají na spodní straně nalepenou vyrovnávací korkovou podložku většinou v tloušťce 1,5 - 2 mm, pak stačí před pokládkou pouze rozložit parotěsnou fólii.

Korková podlaha a domácí mazlíček - vydrží?
Musíme zvolit správný typ povrchové úpravy, a to je ochrana povrchu povrchovou fólií. Korkové podlahy s vinylovou fólií k celoplošnému lepení nebo v plovoucím provedení doporučujeme ještě opět přelakovat a zacelit tak spoje.

Jaká je životnost korkové krytiny?
Jak dlouho může korková podlahovina sloužit, to především záleží na dostatečné kvalitě povrchové úpravy, jaké je vystavena zátěži a rovněž i následné péči o ni. V případě lakovaného povrchu korkové podlahy je vhodné přelakování po 5 až 7 letech. U olejovaných korkových podlah je údržba náročnější a aplikace dalších vrstev oleje častější.

Jak udržovat porkovou podlahu?
Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění. Pro běžné čištění je nutné použít správný čistící prostředek urený na korkové podlahy ( Dr. Schutz CC-Péče o korek). Hrubé nečistoty se doporučují před stíráním podlahy vysát.

Všeobecná doporučení

Korek jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově položené korkové podlahy v prvních dvou týdnech čistěte pouze nasucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. Barevné produkty (např. barvy na vlasy, desinfekce na poranění) a také migrace změkčovadel (např. z gumy) mohou způsobit nevratné zabarvení lakovaného povrchu. Proto zamezte kontaktu těchto produktů s lakovanou podlahovinou. Korková podlaha reaguje na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny příslušné následky. Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s korkovou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 45 až 60% při teplotě 20°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši korkovou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně. Pokud dojde používáním k opotřebení povrchu Vaší podlahy, musí být povrch obroušen a znovu provedeno lakování (pokud je to u Vaší konkrétní podlahy technicky možné). Povrchová úprava je odborná práce, u které nelze vždy zcela vyloučit prášení nebo nerovnostem v povrchu. Na odolnost podlahoviny nemá toto ovšem žádný vliv.

Pokládka Korkové podlahy
Podlahu je třeba pokládat na dokonale hladký povrch (vystěrkovaný podklad, OSB desky aj.). Jedině v tomto případě máte záruku na pokládku, zabráníte možnému navlnění či vzniku spar v podlaze (vlivem rozdílů teplot a vlhkosti či frekvence provozu) a prodloužíte celkovou životnost podlahy.

Při pokládce podlah, je třeba dbát aby teplota v místnosti byla 20 st.C. a vlhkost v rozmezí 45-60%. Vlhkost podkladu bez podlahového topení např. anhydrit 0,5 % s podlahovým topením 0,2 % , beton 1,5 %,s podlahovým topením 1,3 %. U místností s podlahovým topením je potřeba jej vypnout cca 1-2 dny před pokládkou.

Dále po položení je třeba zamezit výkyvům teplot /teplotním šokům/a vlhkosti ,které nepříznivě působí na roztažnost těchto materiálů. Každý material /kov,plast,dřevo /má totiž určitou roztažnost. Teplota v prostoru by měla být konstantní. V zimě je třeba dbát aby teplota v místnosti neklesla pod 20 st.C /podklad 15 st.C/. V létě je potřeba ji chránit před přímým účinkem slunečních paprsků které pronikají např přes sklo.

Vyšší výkyvy teplot mohou způsobit nevratné deformace či poškození materiálu . Totéž platí pro prostory s podlahovým topením, kdy teplota podlahy by neměla přesáhnout 27 st.C. I v případě, že není instalováno podlahové topení, teplota podlahy nemá přesáhnout uvedenou teplotu.

Rozměrová stálost materiálu dle příslušných norem činí až 0,25% z 1 m.

Můžeme vám pomoci něco najít?