Polykarbonáty

Polykarbonátové desky se uplatní ve stavebnictví jako prosvětlovací a zasklívací prvky v obytných, průmyslových i dalších budovách a zařízeních

Polykarbonátové desky se díky svému složení a průřezu vyznačují těmito vlastnostmi:

• vynikající tepelně izolační vlastnosti
• vysoká odolnost proti nárazu
• velmi dobré optické vlastnosti – vysoká propustnost světla
• odolnost proti degradujícímu vlivu přímého slunečního záření
• nízká hmotnost
• možnost ohýbání za studena
• jednoduchá opracovatelnost
• velmi dobrý útlum zvuku

Tyto vlastnosti předurčují polykarbonátové desky k široké škále použití ve stavebnictví. Ideální použití desek je pro tepelněizolační netříštivé zasklívání. Vzhledem k možnosti ohýbání desek za studena i při extrémních teplotách okolního prostředí je tvarové využití p olykarbonátových desek prakticky bez omezení.
Polykarbonátové desky jsou opatřeny koextrudovanou ochrannou vrstvou, která zajistí odolnost proti UV záření a tím prodlužuje trvanlivost desek a stálost mechanických vlastností.

Příklady uplatnění polykarbonátových desek
• průmyslové střechy a světlíky
• zastřešení stadionů, čerpacích stanic, parkovišť, zastávek hromadné dopravy, sportovních zařízení, bazénů, pasáží
• zastřešení před vstupy do objektů
• zasklení skleníků a zimních zahrad
• zasklení veřejných budov (školy, divadla, nádraží, podchody, průchody ...)
• podhledy
• dělící stěny
• stropní světlíky

Stručný návod k použití
Při instalaci je třeba uvažovat roztažnost desek. Z tohoto důvodu se doporučuje využívat systému beztmelého zasklívání (upevňování desek k nosné konstrukci lištami přes pryžové těsnění). V případě potřeby dotmelování detailů se používají zásadně silikonové tmely na polykarbonát.
Polykarbonátové desky se instalují vždy tak, aby strana s UV ochranou byla na venkovní straně a dutinky podélně do spádu. Dutinky se zpravidla zalepují prachotěsnou páskou nebo ukončují polykarbonátovým nebo hliníkovým uzavíracím profilem. V případě použití upevnění šrouby se používají šrouby s gumovými podložkami a otvory se vrtají s tolerancí s ohledem na roztažnost desek. Ochranná fólie se z polykarbonátových desek odstraní ihned po instalaci desek.

Popis a technické parametry desek

Charakteristika
Prosvětlovací desky jsou vyrobeny z polykarbonátu a jejich dutinkový tvar jim dodává výborné mechanické a tepelně izolační vlastnosti. Používá se několik typů, které se liší svými vlastnostmi a účelem použití.

Mechanické vlastnosti
Polykarbonátové desky díky vysoké rázové odolnosti zabezpečují vysokou bezpečnost – jsou netříštivé. Polykarbonátové desky si tyto vlastnosti udržují v rozpětí teplot – 40°C až +110°C, krátkodobě až +140 °C.

Ohyb za studena
Polykarbonátové desky neztrácejí ohybem za studena své mechanické vlastnosti, naopak, díky tomu se zvyšuje únosnost desek. Při ohýbání je nutné dodržet předepsaný minimální poloměr ohybu.

Můžeme vám pomoci něco najít?