Laminátové podlahy

Jaké jsou výhody laminátové podlahy?
Jednoduchá údržba, stálobarevnost, odolnost a záruka.

Jaká má být vlhkost podkladu (prostředí), kde se laminátová podlaha klade?
Vlhkost podkladu pod laminátovou podlahu je definována v hmotnostních procentech normou ČSN 744505 a nesmí překročit 2,5%.

Jaká je norma na rovinnost podkladu?
Rovinnost podkladu pro laminátovou podlahu je stanovena normou ČSN 744505. Odchylka 2 mm na 2 metrové příměrné lati.

Proč a kde se vytvářejí dilatace?
Dilatace umožňují pohyb laminátové podlahy, respektive rozměrové změny podlahy s měnící se teplotou a vlhkostí. Dilatace je nezbytně nutná ve všech místech, kde se laminátové podlaha dotýká stěn, či jiných pevně s podkladem spojených detailů, jako například vedené ústředního topení, práh ve dveřích a podobně. Dilatace je nezbytná pro správnou funkci laminátové podlahy a nelze ji opomenout.

Užitné třídy laminátvých podlah
Užitné třídy vyjadřují, pro jakou zátěž jsou konkrétní laminátové plovoucí podlahy konstruovány. Dělí se do dvou skupin: na podlahy pro použití v domácnostech a podlahy pro použití i v komerční sféře. Pro domácí použití jsou vhodné třídy 21, 22 a 23. Pro komerční sféru jsou vhodné laminátové podlahy tříd 31, 32 a 33. (S technologickým rozvojem dnes prakticky vymizely laminátové plovoucí podlahy s třídou nižší jak 31.)

Údržba a prevence

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění.

2. Po pokládce 

Celou plochu důkladně očistěte od prachu a volně ležících nečistot pomocí vysavače. CC-Přípravek na impregnaci spár před použitím důkladně protřepejte, popř. předtím ještě zahřejte na pokojovou teplotu. Nalejte malé množství produktu na suchou podlahu a pomocí CC-Profi stěrky s gumovou lamelou důkladně vpracujte do příčných i podélných spojů přičemž dojde také k rozetření na celou plochu. Rozetřený materiál ihned dokonale stáhněte stěrkou k sobě (s přebytečným materiálem budete pokračovat dál) a zbytky z plochy důkladně odstraňte savými hadry nebo papíry (např. z CC-Papírové role). Postupujte po úsecích, práci nejlépe provádějte ve dvou osobách, kdy první z nich nanáší impregnaci a stahuje ji stěrkou a druhá ihned odstraňuje (stírá) zbytky z plochy. Po naschnutí (cca 20-30 minut) celou plochu pravidelně přeleštěte, až dosáhnete opticky stejnoměrného vzhledu. V objektových prostorách použijte jednokotoučový rotační stroj s leštícím kotoučem, v domácnostech CC-Padmeister ve spojení s měkkým hadrem, který nepouští vlákna. Dbejte na včasnou výměnu leštícího hadru, která je závislá na množství zachycených zbytků přípravku. Pro dosažení plynulé aplikace pracujte po malých úsecích (cca 10 m2 ). Po 3 – 4 hodinách, maximálně po zaschnutí přes noc, celou plochu ještě jednou přeleštěte jemným bílým padem. Zamezte používání plochy před důkladným zaschnutím.

3. Běžné čištění

Pro odstraňování běžných denních nečistot použijte CC-Přípravek na čištění laminátu, který zřeďte s vodou v poměru 1:200 (50 ml na 10 litrů vody) a podlahu tímto roztokem vytírejte. Používejte dobře vyždímané mopy nebo hadry. Prach a jemné nečistoty můžete dle potřeby rychle a nekomplikovaně sprejově čistit pomocí CC-Sprühmax pro parkety, korek a laminát. Skvrny, rýhy od podpatků, čáry od fixů a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraníte pomocí CC-Elatex nebo popřípadě neředěným CC-Přípravkem na čištění laminátu ve spojení s jemným bílým padem. V těchto případech vždy plochu následně přečistěte v čisté vodě namočeným a dobře vyždímaným hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistících přípravků.

Všeobecná upozornění, pokládka

Ukázka pokládky laminátové podlahy ZDE

Laminátové podlahy nenechávejte nikdy delší dobu vlhké nebo mokré, protože obzvláště v oblastech spojů nasávají vodu a mohlo by proto dojít ke změnám jejich formy (nabobtnání) nebo k zašednutí. Proto dbejte vždy na to, aby čištění bylo pokud možno prováděno nasucho (mopem, smetákem, vysavačem), popř. pouze dobře vyždímanými hadry, aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně.

Laminátová podlaha reaguje na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti laminátu vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s laminátovou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 50 až 60% při teplotě 20 - 22°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topicím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši laminátovou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně.

Podlahu je třeba pokládat na dokonale hladký povrch (vystěrkovaný podklad, OSB desky aj.). Jedině v tomto případě máte záruku na pokládku, zabráníte možnému navlnění či vzniku spar v podlaze (vlivem rozdílů teplot a vlhkosti či frekvence provozu) a prodloužíte celkovou životnost podlahy. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přípravě podkladu. Ten by měl být dokonale hladký, čistý a suchý. Další důležitá vlastnost podkladu je rovina (max. 2 mm na 2m lati).
Předepsané roviny dosáhnete použitím samoniveční stěrky. Ta zároveň zajistí hladký povrch. Samonivelační stěrku je nutné aplikovat jak na betonové povrchy tak anhydrit.

Před aplikací samonivelační stěrky je nutné zkontrolovat vlhkost podkladu:
Anhydrit: bez podlahového topení max. 0,5 % CM s podlahovým topením max. 0,3 % CM
Beton: bez podlahového topení max. 2 %CM s podlahovým topením max. 1,7% CM
U podkladů s podlahovým topením je pře začátkem prací nutné provést topnou zkoušku. Je nezbytné dodržet postupný náběh podlahového topení daný topným režimem 30 dnů před pokládkou. Tento proces se musí dodržet zejména kvůli dosažení vyhovujících vlhkostních poměrů podkladu.
Pokládku na jiné povrchy (OSB desky, Fermace atd...) doporučujeme konzultovat s prodejcem.

Během aplikace samonivelace by vnitřní teplota neměla klesnout pod 18 °C. Vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 45 – 60 %.

Důležitá je i kvalitní penetrace, které zajistí správný adhezní můstek pro aplikaci samonivelační stěrky.

Při pokládce podlah, je třeba dbát aby teplota v místnosti byla 20 st.C. a vlhkost v rozmezí 45-60%. U místností s podlahovým topením je potřeba jej vypnout cca 1-2 dny před pokládkou.

Dále je třeba po položení zamezit výkyvům teplot /teplotním šokům/ a vlhkosti, která nepříznivě působí na roztažnost těchto materiálů. Každý material /kov, plast, dřevo/ má totiž určitou roztažnost. Teplota v prostoru by měla být konstantní. V zimě je třeba dbát, aby teplota v místnosti neklesla pod 18 °C V létě je potřeba ji chránit před přímým účinkem slunečních paprsků, které pronikají např přes sklo. Vyšší výkyvy teplot mohou způsobit nevratné deformace či poškození materiálu. Totéž platí pro prostory s podlahovým topením, kdy teplota podlahy by neměla přesáhnout 27 °C. I v případě, že není instalováno podlahové topení, teplota podlahy nemá přesáhnout uvedenou teplotu. Teploty vyšší než 27 °C mají za následek deformace dílců v podobě vznikajících spár, u verze click navíc uvolňování zámků. Vady dílců způsobené vysokou teplotou nad 27 °C nelze považovat za chybu materiálu.

Dále se doporučuje podlahu nepokládat pod vestavěný nábytek či kuchyně. Popřípadě tyto místa "oddilatovat" od ostatní plochy podlahy – dochází zde k velkému bodovému zatížení. U klikových podlah je nutné během pokládky udělat u zdí a konstrukčních prvků dilatační spáry minimálně 5 mm. Plochy větší než 10 x 10 m je nutné dilatovat v ploše (mezera 5 mm). Pro lepší akustickou izolaci a větší pohodlí doporučujeme použití akustické podložky (pokud již není součástí podlahy).

Rozměrová stálost materiálu dle příslušných norem činí až 0,25% z 1 m

DOPORUČENÍ
Druhů lepidel a chemie pro nivelace a velké množství s různými vlastnostmi. Často se můžete v těchto parametrech ztratit a zvolit nevhodné lepidlo, penetraci, či nivelační stěrku. Doporučujeme tedy před začátkem realizace vše prokonzultovat s prodejcem. Ten, znalý vlastností podlah a podkladů, je schopný doporučit vhodné řešení po případě poradit. Jedině za použití doporučené chemie, lepidel a dodržení správného postupu pokládky je možné držet záruku na podlahy v plném rozsahu.

Piktogramy

Každá podlaha má svoji specifikaci, která je uvedena v technickém listu či příslušnými piktogramy. Níže naleznete stručný a přehledný seznam piktogranů

Můžeme vám pomoci něco najít?