Všeobecné informace

Jaké jsou výhody laminátové podlahy?
Jednoduchá údržba, stálobarevnost, odolnost a záruka.

Jaká má být vlhkost podkladu (prostředí), kde se laminátová podlaha klade?
Vlhkost podkladu pod laminátovou podlahu je definována v hmotnostních procentech normou ČSN 744505 a nesmí překročit 2,5%.

Jaká je norma na rovinnost podkladu?
Rovinnost podkladu pro laminátovou podlahu je stanovena normou ČSN 744505. Odchylka 2 mm na 2 metrové příměrné lati.

Proč a kde se vytvářejí dilatace?
Dilatace umožňují pohyb laminátové podlahy, respektive rozměrové změny podlahy s měnící se teplotou a vlhkostí. Dilatace je nezbytně nutná ve všech místech, kde se laminátové podlaha dotýká stěn, či jiných pevně s podkladem spojených detailů, jako například vedené ústředního topení, práh ve dveřích a podobně. Dilatace je nezbytná pro správnou funkci laminátové podlahy a nelze ji opomenout.

Užitné třídy laminátvých podlah
Užitné třídy vyjadřují, pro jakou zátěž jsou konkrétní laminátové plovoucí podlahy konstruovány. Dělí se do dvou skupin: na podlahy pro použití v domácnostech a podlahy pro použití i v komerční sféře. Pro domácí použití jsou vhodné třídy 21, 22 a 23. Pro komerční sféru jsou vhodné laminátové podlahy tříd 31, 32 a 33. (S technologickým rozvojem dnes prakticky vymizely laminátové plovoucí podlahy s třídou nižší jak 31.)

Můžeme vám pomoci něco najít?