Parkety

Masivní parkety se většinou vyrábějí v síle 22 mm a v různých šířkách a délkách. Vzhledem ke své tloušťce mají parkety téměř neomezenou životnost s možností několikanásobné renovace a obnovy povrchové úpravy. Parkety mají pero a drážku a lze je skládat do tradičních, ale i originálních vzorů. Parkety se celoplošně lepí, brousí, tmelí a následně se nanáší povrchová úprava, buď lak, nebo olej. V současné době se parkety vyrábí ze široké škály dřevin. V našich podmínkách je nejoblíbenější dřevinou bud, jasan nebo buk. Pokud jde o specifičtější přání, či netypické a unikátní prostory dají se pro výrobu parket použít i exotické dřeviny, či dřeviny z oblastí severní Ameriky.

Údržba parket

Parkety - Lakované
K dennímu čištění lakovaných parket stačí jednoduše zamést nebo vysát. Při jiné potřebě čištění jen lehce navlhčeným hadrem vytírat. Do vody k vytírání přidat přípravek na ošetření parket, který propůjčí parketám odolnost a lesk. Dodatečně je účelné zachycovat hrubé nečistoty použitím rohožek v oblasti dveří.

Parkety - Olejované
Vedle běžného zametání a vysávání parket je účelná pravidelná péče speciálním čistícím prostředkem na dřevěné podlahy či přímo na parkety s bází pro dlouhodobou ochranu a krásu podlahy. Při normálních požadavcích 1x týdně vytřít vodou se spec. čistícím prostředkem na dřevěné podlahy, ale ne příliš mokře. Je velmi účelné zachycovat hrubé nečistoty použitím rohožek v oblasti dveří.

Všeobecná upozornění, pokládka

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přípravě podkladu. Ten by měl být dokonale hladký, čistý a suchý. Další důležitá vlastnost podkladu je rovina (max. 2 mm na 2m lati).

Předepsané roviny dosáhnete použitím samoniveční stěrky. Ta zároveň zajistí hladký povrch. Samonivelační stěrku je nutné aplikovat jak na betonové povrchy tak anhydrit.

Před aplikací samonivelační stěrky je nutné zkontrolovat vlhkost podkladu:
Anhydrit: bez podlahového topení max. 0,5 % CM s podlahovým topením max. 0,3 % CM
Beton: bez podlahového topení max. 2 %CM s podlahovým topením max. 1,7% CM
U podkladů s podlahovým topením je pře začátkem prací nutné provést topnou zkoušku. Je nezbytné dodržet postupný náběh podlahového topení daný topným režimem 30 dnů před pokládkou. Tento proces se musí dodržet zejména kvůli dosažení vyhovujících vlhkostních poměrů podkladu.

Během aplikace samonivelace by vnitřní teplota neměla klesnout pod 18 °C. Vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 45 – 60 %.

Důležitá je i kvalitní penetrace, které zajistí správný adhezní můstek pro aplikaci samonivelační stěrky.

Podlahové dílce z masivního dřeva se musí minimálně 2 týdny aklimatizovat ( při doporučené pokojové teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50+/-5% ) v místnosti, kde je budete pokládat. Vyndejte díly z obalu, vyskládejte je na sebe a proložte suchými dřevěnými laťkami tak, aby k nim byl umožněn přístup vzduchu. Díly přikryjte plátnem nebo plachtou, abyste zamezili přístupu světla.

Dřevo je přírodní produkt. Dřevo stále pracuje vlivem rozdílů vlhkosti, kdy dochází k jeho objemovým i tvarovým změnám: v suchém prostředí se smršťuje a naopak v prostředí vlhkém se rozpíná.Na jednom dílci se mohou vyskytovat rozdíly v barvě, které se časem sjednotí. Podlaha ztmavne především v průběhu prvních 3-6 měsíců. Částečně vypadané suky nejsou neobvyklé. K vytmelení děr a prasklin v sucích viz odstavec tmelení suk
V obytných místnostech je třeba dodržovat teplotu cca 18 - 25 stupňů celsia a vlhkost vzduchu 45 - 60%. V případě nízké vlhkosti může dojít k seschnutí podlahy a tím dojde k vytvoření nežádoucích spár, praskání podlahy, na které se nevztahuje záruka. V opačném případě může dojít k nabobtnání, zvlnění podlahy, korýtkování. Doporučenou vlhkost dosáhnete například větráním prostoru, odpařovačem, zvlhčovačem vzduchu atd. Nevhodné klimatické podmínky nemají negativní vliv pouze na dřevěné podlahy, ale také na nábytek a především na Vás samotné.

V případě použití podlahového topení musí být před pokládkou, během pokládky a alespoň 3 dny po pokládce udržována teplota svrchní plochy podlahy max. 18˚ C. Po uplynutí tří dnů po ukončení pokládky může teplota pozvolna stoupat na potřebnou teplotu, maximálně však o 3 stupně denně, teplota svrchní plochy podlahy však nesmí přesáhnout 25˚ C. Tento postup je nutné dodržovat každou topnou sezónu. Stejný postup platí také při ukončení topné sezóny a odstavení podlahového topení, čili lze snižovat teplotu o 3˚ C denně. Nerespektováním náběhu může dojít k deformaci dřevěné podlahy. Při přetápění a to již od 27˚ C nemá význam zvlhčování prostředí, neboť těsně nad povrchem podlahy bývá vlhkost přibližně 30%

V případě dotazů ohledně pokládky koberců či jiných krytin neváhejte kontaktovat Naše prodejce. Naši pracovníci s Vámi proberou veškeré podrobnosti ohledně pokládky.

Můžeme vám pomoci něco najít?