Pokládka parket

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přípravě podkladu. Ten by měl být dokonale hladký, čistý a suchý. Další důležitá vlastnost podkladu je rovina (max. 2 mm na 2m lati).

Předepsané roviny dosáhnete použitím samoniveční stěrky. Ta zároveň zajistí hladký povrch. Samonivelační stěrku je nutné aplikovat jak na betonové povrchy tak anhydrit.

Před aplikací samonivelační stěrky je nutné zkontrolovat vlhkost podkladu:
Anhydrit: bez podlahového topení max. 0,5 % CM s podlahovým topením max. 0,3 % CM
Beton: bez podlahového topení max. 2 %CM s podlahovým topením max. 1,7% CM
U podkladů s podlahovým topením je pře začátkem prací nutné provést topnou zkoušku. Je nezbytné dodržet postupný náběh podlahového topení daný topným režimem 30 dnů před pokládkou. Tento proces se musí dodržet zejména kvůli dosažení vyhovujících vlhkostních poměrů podkladu.

Během aplikace samonivelace by vnitřní teplota neměla klesnout pod 18 °C. Vzdušná vlhkost by se měla pohybovat mezi 45 – 60 %.

Důležitá je i kvalitní penetrace, které zajistí správný adhezní můstek pro aplikaci samonivelační stěrky.

Podlahové dílce z masivního dřeva se musí minimálně 2 týdny aklimatizovat ( při doporučené pokojové teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50+/-5% ) v místnosti, kde je budete pokládat. Vyndejte díly z obalu, vyskládejte je na sebe a proložte suchými dřevěnými laťkami tak, aby k nim byl umožněn přístup vzduchu. Díly přikryjte plátnem nebo plachtou, abyste zamezili přístupu světla.

Dřevo je přírodní produkt. Dřevo stále pracuje vlivem rozdílů vlhkosti, kdy dochází k jeho objemovým i tvarovým změnám: v suchém prostředí se smršťuje a naopak v prostředí vlhkém se rozpíná.Na jednom dílci se mohou vyskytovat rozdíly v barvě, které se časem sjednotí. Podlaha ztmavne především v průběhu prvních 3-6 měsíců. Částečně vypadané suky nejsou neobvyklé. K vytmelení děr a prasklin v sucích viz odstavec tmelení suk
V obytných místnostech je třeba dodržovat teplotu cca 18 - 25 stupňů celsia a vlhkost vzduchu 45 - 60%. V případě nízké vlhkosti může dojít k seschnutí podlahy a tím dojde k vytvoření nežádoucích spár, praskání podlahy, na které se nevztahuje záruka. V opačném případě může dojít k nabobtnání, zvlnění podlahy, korýtkování. Doporučenou vlhkost dosáhnete například větráním prostoru, odpařovačem, zvlhčovačem vzduchu atd. Nevhodné klimatické podmínky nemají negativní vliv pouze na dřevěné podlahy, ale také na nábytek a především na Vás samotné.

V případě použití podlahového topení musí být před pokládkou, během pokládky a alespoň 3 dny po pokládce udržována teplota svrchní plochy podlahy max. 18˚ C. Po uplynutí tří dnů po ukončení pokládky může teplota pozvolna stoupat na potřebnou teplotu, maximálně však o 3 stupně denně, teplota svrchní plochy podlahy však nesmí přesáhnout 25˚ C. Tento postup je nutné dodržovat každou topnou sezónu. Stejný postup platí také při ukončení topné sezóny a odstavení podlahového topení, čili lze snižovat teplotu o 3˚ C denně. Nerespektováním náběhu může dojít k deformaci dřevěné podlahy. Při přetápění a to již od 27˚ C nemá význam zvlhčování prostředí, neboť těsně nad povrchem podlahy bývá vlhkost přibližně 30%

V případě dotazů ohledně pokládky koberců či jiných krytin neváhejte kontaktovat Naše prodejce. Naši pracovníci s Vámi proberou veškeré podrobnosti ohledně pokládky.

Můžeme vám pomoci něco najít?