Pokládka korkové podlahy

Korek jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově položené korkové podlahy v prvních dvou týdnech čistěte pouze nasucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. Barevné produkty (např. barvy na vlasy, desinfekce na poranění) a také migrace změkčovadel (např. z gumy) mohou způsobit nevratné zabarvení lakovaného povrchu. Proto zamezte kontaktu těchto produktů s lakovanou podlahovinou. Korková podlaha reaguje na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny příslušné následky. Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s korkovou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 45 až 60% při teplotě 20°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši korkovou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně. Pokud dojde používáním k opotřebení povrchu Vaší podlahy, musí být povrch obroušen a znovu provedeno lakování (pokud je to u Vaší konkrétní podlahy technicky možné). Povrchová úprava je odborná práce, u které nelze vždy zcela vyloučit prášení nebo nerovnostem v povrchu. Na odolnost podlahoviny nemá toto ovšem žádný vliv.

Pokládka Korkové podlahy
Podlahu je třeba pokládat na dokonale hladký povrch (vystěrkovaný podklad, OSB desky aj.). Jedině v tomto případě máte záruku na pokládku, zabráníte možnému navlnění či vzniku spar v podlaze (vlivem rozdílů teplot a vlhkosti či frekvence provozu) a prodloužíte celkovou životnost podlahy.

Při pokládce podlah, je třeba dbát aby teplota v místnosti byla 20 st.C. a vlhkost v rozmezí 45-60%. Vlhkost podkladu bez podlahového topení např. anhydrit 0,5 % s podlahovým topením 0,2 % , beton 1,5 %,s podlahovým topením 1,3 %. U místností s podlahovým topením je potřeba jej vypnout cca 1-2 dny před pokládkou.

Dále po položení je třeba zamezit výkyvům teplot /teplotním šokům/a vlhkosti ,které nepříznivě působí na roztažnost těchto materiálů. Každý material /kov,plast,dřevo /má totiž určitou roztažnost. Teplota v prostoru by měla být konstantní. V zimě je třeba dbát aby teplota v místnosti neklesla pod 20 st.C /podklad 15 st.C/. V létě je potřeba ji chránit před přímým účinkem slunečních paprsků které pronikají např přes sklo.

Vyšší výkyvy teplot mohou způsobit nevratné deformace či poškození materiálu . Totéž platí pro prostory s podlahovým topením, kdy teplota podlahy by neměla přesáhnout 27 st.C. I v případě, že není instalováno podlahové topení, teplota podlahy nemá přesáhnout uvedenou teplotu.

Rozměrová stálost materiálu dle příslušných norem činí až 0,25% z 1 m.

 Pokládka korkové plovoucí podlahy:

Před zahájením pokládky je nutné místnost rozměřit tak, aby poslední řada lamel byla rovnoběžná se stěnou a šíře těchto lamel odpovídala alespoň polovině šíře lamely.

Pro dosažení co nejlepšího vizuálního efektu doporučujeme umístit první lamelu v zadním rohu místnosti podélně s delší stěnou, avšak z praktického hlediska doporučujeme vzít v úvahu i umístění dveří, kde je lépe situovat lamely rovnoběžně se vstupem, aby v tomto nejvíce exponovaném místě byl co nejmenší počet spojů.

Při kladení lamel je nutné po obvodu místnosti ponechat dilatační spáru 10mm, která bude po dokončení překryta vhodnou soklovou lištou.

U první řady lamel je nutné uříznout pero a důsledně vyrovnat lamely ke zdi pomocí dilatačních klínků. Tuto uříznutou část lamely o rozměru cca 5 cm nacvakneme na následující lamelu a použijeme k ochraně zámku při doklepávání mezer na kratší straně lamel. Doklepávání mezer kladívkem či paličkou je potřeba dělat velmi šetrně, aby nedošlo k poškození zámku.

Při instalaci podlahy ve dvou a více lidech lze zaklapávat celou řadu lamel najednou.

Díky zámkovému systému se do sebe jednotlivé lamely pod úhlem jednoduše zaklapnou bez nutnosti použití lepidla či jiné stavební chemie. Před použitím lamely je vždy nutné kontrolovat neporušenost a čistotu zámku. Případné nečistoty v zámku by mohly způsobit výškové rozdíly podlahy. Poškozený zámek nelze instalovat.

Pro maximální stabilizaci plochy by spoje sousedních řad lamel neměly být v jedné linii, spoj následující řady lamel by měly být vždy předsazen o 1/3 délky lamely, nejméně však o 30cm. Tohoto efektu docílíme použitím dořezu z poslední lamely předchozí řady na začátku řady nové, má-li odřezek požadovaný rozměr.

Dodržení souslednosti prací
Pro zajištění hladkého průběhu a požadovaného výsledku celé realizace důrazně doporučujeme zachovat logickou souslednost prací:

Nejprve by měl být řádně připraven podklad pro instalaci plovoucí podlahy.
Výmalba by měla předcházet samotné pokládce podlahy. Pokud bude výmalba probíhat až po pokládce podlahy, je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost ochranným prvkům, aby nedošlo k poškození instalované podlahy.
Následně by měla být celoplošně instalována podlaha včetně obvodových lišt.
Až po instalaci podlahy a dodržení všech doporučených lhůt pro vytvrdnutí povrchových laků by měla následovat montáž obložek dveřních zárubní a dveří, kuchyně, vestavěných skříní či jiného vybavení.

 Pokládka lepené korkové podlahy:

Místnost se rozdělí pravoúhlým křížem na čtyři plochy. Založí se první dlaždice do středu místnosti a dále se postupuje systémem „schody" (viz. obrázek) směrem ke zdi. Korkové dlaždice lze lepit "na kříž" nebo "cihlovým způsobem" přes sebe. Při cihlovém způsobu instalace je vždy nutné ve zvýšené míře dbát na správné vyrovnání sousedících dlaždic.

Pokládka
Lepení korkových dlaždic
Pro lepení korkových lepených podlah doporučujeme použít kontaktní lepidla. Lepidlo se nanáší válečkem celoplošně na obě styčné plochy – jak na dlaždice, tak i na podlahu. Po zavadnutí se pokládají dlaždice a zaklepávají se gumovou paličkou. Pro větší plochy doporučujeme zaválcovat kovovým válcem. Doba zavadnutí závisí na vrstvě lepidla, teplotě, vlhkosti a míře proudění vzduchu. Zavadnutí se pozná tak, že lepidlo je stále lepkavé, ale již neulpívá na prstech a barva se stane transparentnější.

Pro instalaci doporučujeme použít následující lepidla:

rozpouštědlové kontaktní lepidlo Alkaprén
vhodné pro lepení podlahových dlaždic v suterénních či přízemních místnostech pevně spojených s rostlým terénem,
vhodné k lepení obkladů na stěnu,
vhodné pro použití i v koupelnách,
optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C, při teplotě nižší než 15 °C může nastat zgelování, což má za následek znehodnocení lepidla,
při manipulaci je nutné se řídit pokyny výrobce,
vydatnost lepidla je cca 300 – 400 g/m2.
disperzní kontaktní lepidlo Soliflex
vhodné k lepení podlahových dlaždic v místnostech situovaných ve vyšších patrech, které nejsou pevně spojené s rostlým s terénem,
vynikající adhezní vlastnosti při lepení korku na OSB desky, dřevovláknité desky a jiné suché systémy,
nedoporučujeme k lepení korkových obkladů,
nedoporučujeme k použití v suterénech a koupelnách, kde je vyšší míra vlhkosti,
vydatnost lepidla je 250-350 g/m2.

Můžeme vám pomoci něco najít?