Technické podmínky

1.ROZMĚRY

Základní rozměry vycházejí z ČSN 74 64 01 Dřevěné dveře a zárubně a ČSN EN 951 Dveřní křídla – metoda měření.

Povolené odchylky výrobních rozměrů dveří a obložek:

Tloušťka křídla ± 1 mm
Šířka křídla v polodrážce ± 2 mm
Výška křídla ± 2,5 mm
Prohnutí křídla na výšku 4 mm
Prohnutí křídla úhlopříčně 4 mm
Šířka polodrážky ± 1 mm
Hloubka polodrážky ± 0,5 mm
Pravoúhlost křídla 600 a 700 mm 1 mm
Pravoúhlost křídla 800 - 1100 mm 2 mm


2. KOMPLETNOST

Dveřní křídlo a obložková zárubeň, případně další speciální výrobky jsou dodávány včetně zámku a závěsů a dalšího příslušenství, pokud toto není specifikováno jinak. Ke dveřním křídlům není dodáváno vrchní kování, tedy štíty, rozety a kliky. Ke dveřím mohou být dodávány na přání další prvky, které jsou volitelné příslušenství, nebo vybavení. Jedná se například o samozavírač, větrací mřížky, háčky a funkční prvky, kukátko a podobně. Dveřní křídla a obložkové zárubně jsou dodávány s montážním návodem a v příslušném přepravním obalu.

3. KVALITA POVRCHU

Kvalita povrchu dveřního křídla a obložkové zárubně se posuzuje při běžném denním osvětlení, z kolmé vzdálenosti 160 cm od povrchu dveří či kompletu dveře v zárubni, pohledem bez použití optických, či světelných pomůcek.

Foliovaná DTD, DTD s CPL folií – na pohledových plochách nesmí být místa bez povrchové úpravy. Krycí vrstva musí být v celé ploše spojená s podkladovým materiálem. Na pohledových plochách nesmí být vrypy zasahující do podkladového materiálu.

Povolené vady – rýhy, vrypy a mikrotrhliny do 25 mm, ne hlubší než tloušťka dekorační vrstvy. Nevýrazné prolisování struktury nosného materiálu.

Lakovaný povrch – odstíny ze stupnice RAL – na pohledových plochách se nesmí objevit místa bez povrchové úpravy. Povrchová vrstva musí být souvislá v celé ploše spojená s podkladovým materiálem. Výkyvy odstínu nesmí přesáhnout nejbližší sousední odstín stupnice RAL. Na pohledových plochách se nesmí objevit místa s odlupujícími se puchýřky, rýhy, vrypy a mikrotrhliny v jiném barevném odstínu než je požadovaný.

Povolené vady – žilkování povrchu vzniklé síťováním laku do rozměru 10 mm. Neodlupující se bublinky nebo propadliny vrchního laku, neměnící odstín do 0,2 cm2 . Vrypy, rýhy a mikrotrhliny ne hlubší než tloušťka povrchové vrstvy laku. Drobné nerovnosti či nečistoty v povrchové vrstvě nevystupující nad plochu pokud jejich průměr nepřesáhne 1 mm.

Zasklení lištami obalenými folií – u rámečků vyrobených z lišt potažených folií se spáry netmelí a ve spojích zůstává drobná přiznaná spára. Připevnění lišt k rámu dveří je provedeno ocelovými jehlami, které nesmí přesahovat povrch lišty. Stopa po ocelové jehle je přiznaná a netmelí se. Spára mezi lištou a sklem, nebo lištou a povrchem dveří může být místně viditelná do velikosti 0,5 mm. Nepovoluje se vytlačení silikonového tmelu na povrch dveří nebo skla.

Provedení zádlabů, vrtání a řezů – zádlaby jsou vyrobeny s přídavkem podle tvaru zapuštěného kování, které nesmí přesahovat přes povrch dveří. U protiplechu v obložkové zárubni je povolen drobný přesah přes plochu dveří ne větší než jeden milimetr. Hrany musí být bez přesahujících nezabroušených otřepů.

Můžeme vám pomoci něco najít?