Montáž / údržba

Vnitřní dveře jsou určeny k montáži do ocelových nebo obložkových zárubní rozměrově provedených dle ČSN 74 64 01. Dveře i obložkové zárubně jsou určené k osazení do interiérů s relativní vlhkostí v rozmezí 30 až 50%, neoddělující prostory s teplotním rozdílem vyšším než 10°C.

Skladování dveří a obložkových zárubní je nutno zabezpečit v suchých zastřešených prostorech s maximální relativní vlhkostí 60% a při teplotách nepřesahující 25°C. Pro dopravu musí být použity pouze kryté dopravní prostředky, kde musí být zabráněno působení povětrnostních vlivů.

Interiérové dveře a obložkové zárubně je možné montovat do odvětraných a vysušených prostorů s vlhkostí 30 – 50%. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způsobit nevratnou deformaci a poškození dveří a obložkových zárubní. V případě novostaveb či budov po rekonstrukci musí být před montáží obložkových zárubní a dveří ukončeny mokré stavební procesy a prostory musí být řádně vysušené.

Dále musí být zamezeno průstupu vlhkosti do obložkových zárubní z podlah a stěn. Montáž musí být prováděna dle montážního návodu a nejlépe odbornou firmou. Montáž protipožárních zárubní a dveří musí montovat pouze k tomu proškolená, výrobcem dveří certifikovaná firma, která zároveň vystavuje protokol o uvedení požárního uzávěru do provozu.

V případě potřeby je možné všechny typy interiérových dveří zkrátit na výšku o maximálně 2 cm zaříznutím spodní strany dveří. Dveře požárně odolné a dveře bezpečnostní třídy 2 je možné na výšku zkrátit maximálně o 5 cm. U dveří bezpečnostní třídy 2 je však nutné před zkrácením dveří vymontovat bezpečnostní zámek, zkrátit dveře, následně dle potřeby zkrátit i čelo bezpečnostního zámku a ten zpět namontovat do dveří.

Ukázky montáže dveří PORTA ZDE

Povrch dveří je možné čistit suchým, případně jen mírně navlhčeným hadříkem. K odstranění prachu a lehkého znečistění dveří použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čirého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu dveří lehce, nikoliv však až do mokra otřete aka montáže dveří do Pouzdra JAP ZDE okamžitě poté vytřete dveře do sucha suchým hadříkem. Používejte pouze běžný saponát bez desinfekční složky, například Jar, Pur, Clin, nebo Pronto multi-surface, případně běžný prostředek určený na čištění nábytku

V případě dýhovaných dveří je nutné použít výhradně prostředků určených k mytí a ošetřování lakovaného dřeva.

Pro údržbu dveří nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, louhu či jiných žíravin (například přípravky na odstraňování vodního kamene), přípravky s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu dveří, například písek na nádobí), kartáče a drátěnky, aby nedošlo k poškrábání a narušení povrchové úpravy dveří.

Prosklené a kazetové části je nutné čistit tak, aby zasklívací rámeček nepřišel do styku s nepřiměřeným množstvím vody, aby nedošlo k zatečení vody pod zasklívací, nebo kazetové rámečky a to jak ze strany plochy dveří, nebo ze strany skla.

Můžeme vám pomoci něco najít?