Pokládka linolea

Linoleum je třeba pokládat na dokonale hladký povrch (vystěrkovaný podklad, OSB desky aj.) a celoplošně nalepit. Jedině v tomto případě máte záruku na pokládku, zabráníte možnému navlnění PVC (vlivem rozdílů teplot a vlhkosti či frekvence provozu) a prodloužíte celkovou životnost PVC.

Při pokládce materiálů obsahujících PVC /lino, vinylové podlahy apod/, je třeba dbát aby teplota v místnosti neklesla po 18 st.C. a vlhkost v rozmezí 45-55%. Vlhkost podkladu bez podlahového topení např. anhydrit 0,5 % s podlahovým topením 0,2 % ,beton 1,5 %,s podlahovým topením 1,3. U místností s podlahovým topením je potřeba jej vypnout cca 1-2 dny před pokládkou.

Dále po položení je třeba zamezit výkyvům teplot /teplotním šokům/ a vlhkosti, která nepříznivě působí na roztažnost těchto materiálů. Každý material /kov,plast,dřevo/ má totiž určitou roztažnost. Teplota v prostoru by měla být konstantní. V zimě je třeba dbát aby teplota v místnosti neklesla pod 18 st.C /podklad 15st.C/. V létě je potřeba ji chránit před přímým účinkem slunečních paprsků které pronikají např přes sklo .

Vlhkost dodržovat v rozmezí 45-55%.

Vyšší výkyvy teplot mohou způsobit nevratné deformace či poškození materiálu . Totéž platí pro prostory s podlahovým topením, kdy teplota podlahy by neměla přesáhnout 27 st.C. I v případě, že není instalováno podlahové topení, teplota podlahy nemá přesáhnout uvedenou teplotu.

V případě dotazů ohledně pokládky koberců či jiných krytin neváhejte kontaktovat Naše prodejce. Naši pracovníci s Vámi proberou veškeré podrobnosti ohledně pokládky.

Ukázka pokládky Linolea ZDE

Můžeme vám pomoci něco najít?