Údržba linolea

1. Prevence

Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu, proto se doporučuje umístění čisticích rohoží před vchodem a čisticích zón "Coral®" ve vstupních částech bytů v délce nejlépe 4 kroky (cca 3 metry). Tyto čisticí zóny dokáží absorbovat více než 5 litrů vody na m2 a tím účinně zabrání přenesení nečistot na podlahovinu. Správné každodenní běžné čištění a údržba je dalším a nezbytným krokem uživatele podlahové krytiny Marmoleum® a Marmoleum®Click k jeho naprosté spokojenosti s tímto výrobkem.

2. Důvody údržby

Estetický - pro hezký vzhled
Hygienický - prevence proti tvorbě bakterií
Životnost - prevence proti poničení podlahové krytiny tvrdými či ostrými částmi nečistot

3. Charakteristika

Marmoleum a Marmoleum Click jsou z výroby ošetřeny speciální povrchovou úpravou, zabraňující rychlému znečištění. Jedná se o disperzi akrylátu na vodní bázi, která nemění přirozené vlastnosti krytiny Marmoleum a Marmoleum Click, jako jsou antistatičnost a antibakteriálnost, dokonce zlepšují jeho LCA (Life cycle Assessment - životní cyklus výrobku), protože jsou sníženy náklady na čištění a údržbu. 4. Čištění po pokládce Nově položenou podlahovou krytinu zbavte všech montážních zbytků a prachu zametením a důkladným vysátím. Vytřete podlahu za pomoci mopu a přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody. Vytřenou podlahu nechte uschnout. Za pomoci mopu s nízkým vlasem nebo mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 500 ml na 10l vody rozetřením po celé podlaze. Takto ošetřenou podlahu nechte důkladně vyschnout. Pro lepší efekt doporučujeme nanést kolmo k první vrstvě druhou vrstvu přípravku Monel v poměru 500 ml na 10 l vody. V případě potřeby je možné, avšak nejdřív po 24 hodinách podlahu vyleštit leštícím strojem s bílým padem. Výsledkem bude jemně matný vzhled podlahy. Důležité: Mějte na paměti, že Marmoleum®Click je plovoucí podlaha složená z lamel a i přesto, že nosná HDF deska je naimpregnovaná proti vlhkosti, je nutné se vyvarovat většímu množství vody při čištění a údržbě podlahy.

5. Běžné denní čištění

Čištění provádíme různými metodami

Suché čištění Vysávání volných nečistot vysavačem a vytírání prachu za pomoci prachového mopu (Dust Wiper) www.prachovymop.cz s prachovými utěrkami, kdy se stírá za sucha prach a ostatní nečistoty z podlahy. Jedná se o rychlé, jednoduché, hygienické a ekonomické odstranění nečistot z podlahy bez podporování růstu bakterií (nedodání vody).
Vlhké čištění Běžné čištění obnáší vysávání a vytírání mopem s Ph neutrálním prostředkem Monel smíchaným s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody.
Odstraňování skvrn Platí zásada, že skvrny se mají odstranit okamžitě, jakmile se objeví, dříve než začnou vnikat do podlahoviny. Provádí se postupně od nejméně drastického vodou navlhčeným hadříkem, nebo neředěným přípravkem Monel za pomoci zeleného padu až po použití rozpouštědel. Pro tyto případy konzultujte postup s odbornou firmou na čištění podlahových krytin. Doporučuje se vyzkoušení odstranění skvrny na méně viditelném místě.

6. Údržba a ošetření

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně zatížení se doporučuje v určitých časových intervalech základní čištění a ošetření povrchu podlahové krytiny. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny (viz. renovace povrchové úpravy). K čištění, které prodlužuje životnost ochranné vrstvy, použijte přípravek Monel smíchaný s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody, který naneste ve větším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojů) na podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetřete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte cca 10-15 minut působit. Poté podlahu zeleným padem nebo kartáčem důkladně vydrhněte a takto rozpuštěné nečistoty beze zbytku odstraňte vysavačem na vodu nebo dobře savými hadry. Celou plochu podlahy opakovaně vytřete větším množstvím čisté vody (avšak jen takovým, aby nedošlo k nabobtnání spojů), až do úplného odstranění zbytků čisticího přípravku kdy voda přestane "pěnit". Za pomoci mopu s nízkým vlasem nebo mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 500 ml na 10 l vody rozetřením po celé podlaze. Takto ošetřenou podlahu nechte důkladně vyschnout. Pro lepší efekt doporučujeme nanést kolmo k první vrstvě druhou vrstvu přípravku Monel v poměru 500 ml na 10 l vody. V případě potřeby, avšak nejdřív po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštit leštícím strojem s bílým padem. Výsledkem bude jemně matný vzhled podlahy.

7. Renovace povrchové úpravy TopshieldTM

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně zatížení dojde časem k ochození ochranné vrstvy TopshieldTM obzvlášť na více exponovaných místech. Nečekejte na ochození ochranné vrstvy ze zbytku plochy podlahové krytiny, ale přistupte k renovaci povrchu. Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K odstraně- ní staré ochranné vrstvy použijte přípravek TopRemover smíchaný s vodou v poměru 100 ml na 10 l vody, který naneste ve větším množství (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojů) na podlahovou krytinu za pomoci mopu. Lehce rozetřete po podlaze za pomoci zeleného padu a nechte cca 10-15 minut působit. Poté podlahu zeleným padem nebo kartáčem důkladně vydrhněte a takto rozpuštěné nečistoty beze zbytku odstraňte vysavačem na vodu nebo dobře savými hadry. Celou plochu podlahy opakovaně vytřete větším množstvím čisté vody (avšak jen v takovém, aby nedošlo k nabobtnání spojů), až do úplného odstranění zbytku čisticího přípravku, kdy voda přestane "pěnit". Tímto krokem jste provedli důkladnou neutralizaci povrchu od čisticího roztoku. Podlahovou krytinu nechte vyschnout. Za pomoci mohérového aplikátoru naneste tenkou vrstvu neředěného přípravku TopFinish rozetřením po celé podlaze jedním směrem. Na důkladně vyschlou první vrstvu naneste kolmo k první vrstvě druhou vrstvu neředěného přípravku TopFinish. V případě potřeby, avšak nejdřív po 24 hodinách, je možné podlahu vyleštit leštícím strojem s bílým padem. Výsledkem bude jemně matný vzhled podlahy. TopFinish je určený pro obnovení polymerové ochranné vrstvy krytin Marmoleum® a Marmoleum®Click neboť má stejné složení jako originální vrchní vrstva TopshieldTM. Upozornění: Prostředky uchovávejte mimo dosah dětí! V případě požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc! Používejte ochranné rukavice! Skladujte v suchém a chladném místě! Nevystavujte mrazu!

Můžeme vám pomoci něco najít?