Pokládka masivních podlah

Důležité podmínky

Podlahové dílce z masivního dřeva se musí minimálně 2 týdny aklimatizovat ( při doporučené pokojové teplotě +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50+/-5% ) v místnosti, kde je budete pokládat. Vyndejte díly z obalu, vyskládejte je na sebe a proložte suchými dřevěnými laťkami tak, aby k nim byl umožněn přístup vzduchu. Díly přikryjte plátnem nebo plachtou, abyste zamezili přístupu světla.

Dřevo je přírodní produkt. Dřevo stále pracuje vlivem rozdílů vlhkosti, kdy dochází k jeho objemovým i tvarovým změnám: v suchém prostředí se smršťuje a naopak v prostředí vlhkém se rozpíná.Na jednom dílci se mohou vyskytovat rozdíly v barvě, které se časem sjednotí. Podlaha ztmavne především v průběhu prvních 3-6 měsíců. Částečně vypadané suky nejsou neobvyklé. K vytmelení děr a prasklin v sucích viz odstavec tmelení suk.

Dříve než začnete s pokládkou, zkontrolujte všechny dílce, zda nejsou poškozené. Poškozené dílce lze vyměnit pouze tehdy, pokud ještě nebyly použity.

Požadavky na podklad

Podkladem musí být betonová nebo dřevěná podlaha. Vysušte ji, vyčistěte a vyrovnejte. Zbytková vlhkost podkladu by měla být:

Anhydrit: bez podlahového topení max. 0,5 % CM s podlahovým topením max. 0,3 % CM
Beton: bez podlahového topení max. 2 %CM s podlahovým topením max. 1,7% CM
U podkladů s podlahovým topením je pře začátkem prací nutné provést topnou zkoušku. Je nezbytné dodržet postupný náběh podlahového topení daný topným režimem 30 dnů před pokládkou. Tento proces se musí dodržet zejména kvůli dosažení vyhovujících vlhkostních poměrů podkladu. Optimální klimatické podmínky pro podlahu z masivního dřeva jsou při teplotě 20 až 22° C a relativní vlhkosti vzduchu 50 až 60%. Výkyvy vlhkosti zapříčiní, že podlahové prvky začnou pracovat. Zvlhčovač vzduchu a teploměr vlhkoměrem* Vám pomůže kontrolovat a udržet stálý stupeň vlhkosti v interiéru.

Podlahové dílce se nesmí pokládat plovoucím způsobem (pouze lepení na pero a drážku). Na podklad pod nášlapnou vrstvou se celoplošně lepí nebo přibíjí. Viz instrukce k pokládce.

Vhodné nářadí

Kladivo, kapovací pila, přímočará elektrická nebo ruční pilka, úhelník, metr, tužka, ozubená špachtle a sada nářadí pro pokládku. Ostrou pilou dosáhnete čistého řezu.

Druhy podkladu

Betonový podklad s dřevotřískou
Beton musí být rovný, popřípadě vystěrkovaný a vyschlý. Prkna celoplošně nalepte. Použijte parketové lepidlo určené k pokládce prvků větších formátů, tj. s delší otevřenou dobou* (například z řady BonaAdhesives: S 760, R 782, R 784, R 850) a ozubenou špachtli (1000 / 1250 G ).

Dřevěný podklad

Jestliže budete nové podlahové dílce pokládat ve stejném směru, jako má stará dřevěná podlaha, položte na ni dřevotřískové desky (12 mm tlusté). Tyto přišroubujte ke staré podlaze. Potom můžete podlahové dílce upevnit stejným způsobem jako v popisu obrázku 2.

Bez podkladu
Přímo na trámy (jako takzvanou "konstrukční podlahu"). Vzdálenost mezi trámy nesmí být větší než 40 cm, měřeno od středu každého trámu. Podlahové dílce lze k trámům přibít hřebíky v peru podlahových dílců.

Broušení podlahy bez povrchové úpravy

Podlaha se po doporučené době, potřebné k vytvrzení lepidla, brousí brusným papírem o hrubosti P100 a P120. Pozor, podlaha se brousí jen v případě že nebyla při výrobě povrchově upravena.

V případě dotazů ohledně pokládky koberců či jiných krytin neváhejte kontaktovat Naše prodejce. Naši pracovníci s Vámi proberou veškeré podrobnosti ohledně pokládky.

Můžeme vám pomoci něco najít?